White Diamond Rings

84714-W
84714-W

14 k White gold with 0.36 ct

50922-E-W
50922-E-W

14 k White gold with 0.18 ct

50779-E-W
50779-E-W

14 k White gold with 0.16 ct

84353-E-1-W
84353-E-1-W

14 k White gold with 0.39 ct

50568-E-1/2-W
50568-E-1/2-W

14 k White gold with 0.32 ct

50489-W
50489-W

14 k White gold with 0.11 ct

84709-W
84709-W

14 k White gold with 0.48 ct

83513-W
83513-W

14 k White gold with 0.35 ct

83806-W
83806-W

14 k White gold with 0.25 ct

84719-W
84719-W

14 k White gold with 0.40 ct

50534-E-1/2-W
50534-E-1/2-W

14 k White gold with 0.26 ct